LGS PUAN HESAPLAMA 2018

Okul, Kolej ve Kurs Yönetim Sistemi
Datasis Yazılım, Donanım, İletişim, Yayıncılık, Eğitim ve Sınav Hizmetleri
* LGS Puan Hesabı için, sınavdaki derslerden aldığınız doğru ve yanlış sayılarını giriniz.
Ders Adı Soru Sayısı Doğru Sayısı Yanlış Sayısı Net Sayısı
Türkçe 20
T.C. İnk. Tarihi 10
Din Kültürü A.B. 10
Yabancı Dil 10
Matematik 20
Fen Bilimleri 20
Toplam 120
LGS PUANI

LGS PUAN HESAPLAMA

2018 yılında TEOG yerine uygulanacak olan Liselere Geçiş Sisteminde (LGS), merkezi sınav aşağıdaki gibi uygulanacaktır.
 • Sınav 8.sınıf programını içeren, çoktan seçmeli (test usulünde) 90 sorudan oluşacaktır. Sorular 4 şıklı olacaktır (A-B-C-D şıkları)
 • Sınav iki bölüm halinde aynı günde uygulanacaktır.
 • Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 60 dakika olacaktır.
 • Sözel bölümde, 8’inci sınıf Türkçe, Din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı dil, sayısal bölümde ise Matematik ve Fen bilimlerinden sorular yöneltilecektir.
 • Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.
 • Derslerin soru sayısı dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır
BÖLÜM DERS SORU SAYISI
Sözel Alan 50 soru (75 dakika) Türkçe 20
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10
Yabancı Dil 10
Sayısal Alan 40 soru (60 Dakika) Matematik 20
Fen Bilimleri 20
TOPLAM 90
 • Merkezî Sınav, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle birinci bölüm 09.30’da, ikinci bölüm 11.30’da başlayacaktır.
 • İlk olarak sözel bölüm 50 soru ve 75 dakika, ikinci olarak sayısal bölüm 40 soru 60 dakika olmak üzere uygulanacaktır.
Sınav sonucunda LGS-MSP (Merkezi Sınav Puanı) hesaplanırken aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır.
 • Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur. (Üç yanlış bir doğru cevabı götürür olarak da tabir edilebilir)
 • Her derse ait test ortalamaları ve standart sapma hesapları yapıldıktan sonra, ders netlerinin ders katsayıları ile çarpılması ile ham puan hesabı yapılacaktır.
 • Din Kültürü A.B. ve/veya Yabancı Dil derslerinden muaf öğrencilerin test sonuçlarının hesaplanmasında ilgili dersler dikkate alınmaz.